Program Setkání

 

 

SETKÁNÍ – XXIX – STÍN

ENCOUNTER – XXIX – SHADOW

7. září 2019

 

 

 10: 00  – zahájení  – kostel sv. Jana Křtitele

 10: 15  – koncert   pěveckého sboru Chorus Angelicus

              kostel sv. Jana Křtitele

 11: 00 –  vernisáž výstavy – Ateliér GH, Lázeňská 1112

              Rudolf Kvíz čte povídku Petra Schinka na téma „Stín“

 13:30  – Ilja Trebichavský – sdělení nazvané Autolykus

              Ateliér GH, Lázeňská 1112

14:15  –  koncert  – Radek Čihák, Barbora Čiháková, Sanna Adam

              kostel sv. Jana Křtitele 

15:15 –   performance – MIM 

              Ateliér GH, Lázeňská 1112

 16:15  –  přednáška – Monika Sybolová Švec  –

               “Stín ve výtvarném umění 19. a 20. století“

              Ateliér GH, Lázeňská 1112

 16:45 –   scénické čtení básní – Benoît Meunier, Jakub Vaněk a Josef Hrdlička      

17:30 –   možnost dalších přednášek