Od slunovratu k slunovratu / From sofistice to sofistice

260 x 260 x 30 cm
kámen – žula
ston – granit
1998

Hvězdárna Ondřejov / Observatory Ondřejov

Skulptura se skládá se ze dvou částí. Jedna část je menhir, druhá je vodorovná. V menhiru jsou čtyři řezy. První je svislý, další jsou na něj kolmé. Jeden je rovnoběžný s rovinou ekliptiky v době letního slunovratu, druhý v jarní a podzimní rovnodennosti a třetí je rovnoběžný s rovinou ekliptiky za zimního slunovratu. Vždycky v ten den projde slunce v pravé poledne asi na deset minut kamenem a padne na stejné místo. Sluneční světlo, paprsek, je zapojeno do konstrukce a fungování skulptury. Symbolika: objekt je paprskem propojen se sluncem a zaznamenává významné situace ve slunečním cyklu – cyklické fungování našeho pozemského světa. Svět se v tom cyklu stále obnovuje. Ženský princip, vodorovná část objektu je zapuštěna do země a otevřena do hloubky, kdežto mužský princip, falus, je vztyčený menhir, slunce je propojí čtyřikrát v roce, pokud není nad Ondřejovem zataženo. Dotykem jsou spojeny stále, ale v těchto astronomicky významných dnech se ještě propojí slunečním světlem, zdrojem energie, a tedy i veškerého života na zemi.

Skulptura stojí na jižním kraji planiny, na které stojí historická část hvězdárny od architekta Fanty, je součástí sochařského parku, který vznikal v letech 1996 až 2002.

GPS: 49.9089578N, 14.7813353E