Aktuality

 

Galerie Kruh a Ateliér GH vás zve do Kostelce nad Černými lesy na

XXIX SETKÁNÍ – STÍN
ENCOUNTER XXIX – SHADOW

opening 7. 9. 2019 10:00 Church of Saint John the Baptist

zahájení 7. září 2019, 10:00 v kostele sv. Jana Křtitele definitivní program Setkání XXIX bude vyvěšen před zahájením výstava potrvá do 22. září

Program

• • •

JABLKO III.

The apple
118 X 118 X 118 cm
kov – bronz
metal – bronze
2019

Realizoval a instaloval jsem plastiku Jablko III. je to třetí verse, Jablko I. Bylo součástí projektu HMOTA – TÓN – PROSTOR, Koncert pro komorní orchestr a objekty, který se realizoval 10. 5. – 31. 5. 2000, v Nové Síni, když jsem v roce 2004 dostal zakázku, zjistil jsem, že model již není, po určité době je slévárny likvidují, a tak jsem udělal nový model, v loni se opakoval stejný příběh, Jablko III. je opět jiné, jen koncept je stejný. Plastiky Jablko I. až Jablko III. jsou díla z řady skulptur a obrazů s tématem fragment koule, které jsou významnou částí mé malířské a sochařské práce.

Fragment koule se spirálou směřující do středu ideální koule, fragment vždy ukazuje k celku a vyjevuje podstatu celku, povrch ideální koule je symbolem nekonečna a také absolutna tedy božské podstaty, zlato okrový, lesklý, zastupuje mužský princip. Vnitřní prostor hapticky promodelovaný, těžko popsatelný, temně zelenomodrý, také nekonečný, zastupuje ženský princip.  Jablko symbolizuje lidskou touhu po poznání, vědomí, vědomí sebe sama. Bronz, z kterého je plastika ulita, její konstrukce a tloušťka odlitku, vytváří schopnost znít, i malý úder vytváří hudební tón který je součástí celkové koncepce.

• • •

SEDM DNŮ

V loňském roce jsem instaloval skulpturu SEDM DNŮ, instalace se skládá ze sedmi žulových objektů na železné základně (265 x 600 x 600 cm), jednotlivé objekty jsou nalezené kameny, tvarované silami přírody do jedinečných forem, které jsou komentované, až na jednu výjimku, strohou geometrickou intervencí. Pečlivý výběr kamenů, umístění, směr a hloubka výřezu a vložením, nebo nevložením různé sestavy zrcadel, vznikla řada možných interpretací vzniklé reality. V objektu pracuji se subjektivním výkladem Biblického textu (Genesis 1, verš 1 – 26, Genesis 2, verš 1 – 3), vzniklo podobenstvím o základních kamenech, ze kterých se skládá náš svět, univerzum; 1 světlo, 2 hmota, 3 život, 4 čas, 5 tvor, 6 člověk, 7 prázdno. Bohužel zrcadla nebyla kvalitně přilepená a tak po první zimně se objevilo poškození odrazové plochy. Nyní hledám novou firmu, která osadí nová zrcadla.

• • •

HAIKU 2018

Každý týden roku 2018 napsal jedno volné haiku, které reflektovalo můj osobní prožitek, vytiskl na papír color copy A4 120 g, na tomto formátu vytvořil výtvarný ekvivalent textové části, vznikl soubor 52 autorských listů. Při tvorbě haiku jsem dodržoval jen to nezjednoduší pravidlo, báseň má 17 slabik.

• • •