Biografie

Zdenek Hůla www.zdenek-hula.cz info@zdenek-hula.cz Narozen 25. 2. 1948 v Praze. Studia: 1963 – 66 SVVŠ (gymnasium) Č. Brod, 1966 – 72 AVU Praha, ateliér figurální malby, prof. Karel Souček. V letech 1974 – 1975 nočním strážcem v NG, 1975  –  1976 glazérem v keramické dílně Obnova památek, 1979 – 1980 nočním strážcem v NG. Roku 1983 s bratrem Jiřím Hůlou a Josefem Volvovičem zakládá soukromou nezávislou Galerii H, ve které se v osmdesátých letech uskutečnila řada konfrontačních výstav. Od roku 1990 v ateliéru GH, spolu s J. Volvovičem, organizují neukončenou řadu mezioborových setkání. Na Pedagogické fakultě UK začal učit kresbu a malbu v roce 1995 a učí zde dodnes. V roce 2002 habilitoval na VŠUP v Praze v oboru sochařství. Společně s ředitelem Odřejovské hvězdárny prof. Janem Paloušem a Dr. M. Juříkovou v letech 1998 – 2003 uskutečnili šest ročníků symposia „KAMENY A HVĚZDY“. Je ženatý, manželka Olga. Mají dvě děti, Petr 1978, Magdaléna 1982. Žije a pracuje v Praze a v Kostelci nad Černými lesy.

Mimo rozsáhlé malířské a kreslířské dílo se od osmdesátých let zabývá i prostorovou tvorbou. Používá širokou škálu materiálů. V mnoha jeho dílech volně prochází malba do prostoru, a naopak, různě strukturovaný prostor je námětem jeho maleb.

V devadesátých letech začal intensivně pracovat s tvrdými kameny (žula, syenit). Velmi osobité jsou práce, ve kterých kombinuje kámen se sklem. V některých současných projektech se Zdenek Hůla pohybuje na hranici mezi skulpturou, architekturou a landartem.

• • •

Zdenek Hůla www.zdenek-hula.cz info@zdenek-hula.cz Zdenek Hůla was born on 25 February 1948 in Prague. 1963 – 1966 attended Grammar School in Český Brod, 1966 – 1972 attended Akademie výtvarných umění Prague, studio of figurative painting under Professor Karel Souček. In 1974 – 1975 he worked as a night watchman in the National Gallery, and in 1975 – 1976 he worked in the ceramics studio as a glazer on the restoration of monumental works of art. In 1979 – 1980 he worked again the night watchman. In 1983 he founded the private independent Art Gallery „H“ together with his brother Jiří Hůla and Josef Volvovič. During the 80´s Hůla organised and participated in many confrontational exhibitions at Gallery „H“ and from 1990 he and Josef Volvovič have organised a continuing series of interdisciplinary symposiums there. From 1995 he works as a teacher of drawing and painting at the College of Education U.K. until now. In 2002 he was awarded higher Doctorate at VŠUP Prague in the art of sculpture. From 1998 until 2003 Hůla worked with Professor Jan Palouš the governor of the Observatory in Ondřejov and Dr. M. Juříková on the „stones and stars“ symposium born of their mutual inspiration between art and science.

Zdenek Hůla is married, to his wife Olga. In 1978 was born their son Petr and in 1982 their daughter Magdalena. From the 80´s Zdenek Hula has worked not only in painting and drawing but also in creating sculptures exploring the relationship to time, space and geometry. He is interested in the penetration of time and space over very long periods. Many of his paintings evolve from geometric grids and his sculptures involve a wide range of materials.

In the 90´s Hula started to work with stone of great hardness and density (granite, syenit) and has recently brought together granite and glass in a quite unique way. Hůla´s rigorous process of thought and his need to communicate through time and space has produced his contemporary work which intersects with architecture and response to the landscape.

• • •

Samostatné výstavy / Independent exhibitions

2015/19/12 – Na hromadě, Ateliér GH, Kostelec nad Černými lesy
2015/19/12 – Na hromadě, Ateliér GH, Kostelec nad Černými lesy
2013/03/04 – Obrazy a tisky, Divadlo D21, Praha
2013/02/23 – 2013/04/07 Já, Ateliér GH, Kostelec nad Černými lesy 
2012/02/25 – 2012/04/09 Práce na papíře a s papírem, Ateliér GH, Kostelec nad                 Černými lesy
2012 – 2012/10/06 Gesto, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy 
2011/04/30 – 2011/06/04    Sedmdesátá léta, Ateliér GH , Kostelec nad Černými                   lesy 
2010/05/19 – Poutník, Galerie Zlatá husa, Praha
2010/03/25 – 1963 – 2009, Gymnázium, Český Brod 
2009/05/06 – 2009/06/19 Realizace, sochy a obrazy, Galerie FONS firmy STAPRO                 s.r.o., Pardubice 
2009/02/25 – Elementy, Galerie Peron, Praha
2008/02/19 – 2008/03/16   Pozdní sběr, Galerie Millennium, Praha
2007/09/03 – 2007/09/28   Obrazy a sochy, Galerie Dion, Praha
2003/10/30 – Kameny a hvězdy 2003, Hvězdárna, Ondřejov
2003/04/26 – 2003/09/28   Sochy, Galerie 9, Mnichovice 
2003/04/26 – 2003/06/01   Grafika a malba, Galerie 9, Mnichovice 

kompletní seznam samostatných výstav

Společné výstavy / Joint exhibitions

2016/10/14 Vesmír, Experimentální prostor NoD, Praha
2016/05/21 – 2016/10/30 Trpaslík a výtvarníci, Galerie Jan Svatoš, Kostelec nad                   Černými lesy (Praha-východ)
2016/04/07- 2016/04/24 Universum Locus, Křížová chodba, Karolinum, Praha
2015  Kejřův park, Kejřův park, Praha
2013/09/07 –  Setkání XIII – čas / Encounter XIII – Time, Kostelec nad Černými lesy,              Kostelec nad Černými lesy 
2012/03/29 – 2012/04/29 Cesta světla – Mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném               umění, Kolín  
2011/01/20 – 2011/03/16 Pohled do archivu 2 – plakát, DOX, Malá věž, Praha
2008/09/16 – 2008/12/13 Aeronále, AGA-Letiště Praha
2008/06/04 – 2008/06/29  Krajiny bez nebe, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 
2007/12/12 – 2008/02/17  Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na             Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/10/11 – 2007/10/31  Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství,                           Kostelec nad Černými lesy 
2007/10/10 – 2007/11/04  Výběr z díla českých a slovenských sochařů, Galerie                     Millennium, Praha
2007/02/15 – 2007/05/01  Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,             Jihlava 
2006/12/13 – 2007/02/04  Hory, skály, kameny, České muzeum výtvarných umění,             Praha
2006/12  Krajina, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2006/02/14 – 2006/03/12  Podvědomí, Galerie Millennium, Praha

kompletní seznam společných výstav

Symposia

2003 – Hetzmannsdorf, Kunstfeld, Austria
2002 – Klement, Int. Steinbildhauer-symposion Ernstbrunn, Austria
2001 – Ondřejov, Kameny a Hvězdy
2001 – Gerlesborg, Kulturbro, Svenska
2000 – Telč, Sochařské setkání 2000
2000 – Ondřejov, Kameny a hvězdy
1999 – Ondřejov, Kameny a hvězdy
1999 – Jindřichův Hradec, Mezinárodní sochařské žulové symposium
1999 – Hořice, 16. Mezinárodní sochařské symposium
1998 – Ondřejov, Kameny a hvězdy
1997 – Valtice, Velký formát
1994 – Milevsko, Žulové symposium
1979 – Fromborg, Polsko

Realizace / Realization

2003 – OLTÁŘ / mramor, sklo / Kostelec n. Č. l. / kostel Andělů strážných
2003 – STRÁŽCI / mramor, sklo / Praha / Dalajské údolí
2003 – POMNÍK ELEONORY Z EREMBERKU / Kámen – žula, sklo / Ondřejov 2001 – SFÉRY / žula, beton / Ondřejov / hvězdárna
2000 – FONTÁNKA / žula / Praha / Karlín 1998 – OD SLUNOVRATU K SLUNOVRATU / žula / Ondřejov / hvězdárna
1997 – DVA / žulový patník / Kostelec n. Č. l.
1995 – PAMÁTNÍK OBĚTEM ROMSKÉHO HOLOCAUSTU / syenit / Lety u Písku
1994 – STAVEBNICE / stoly a židle / Praha / Rokový klub Komutovka
1994 – SKÁLY / malba a asambláž na dřevotřísce / Turnov / Lidová škola umění
1992 – OBLAKA A PROUDY / dřevěná plastika / Kostelec n. Č. l. / zvonice kostela sv. Jana Křtitele
1989 – PECIVÁL / loutky pro animovaný film
1983 – KRÁSA ČESKÉ KRAJINY / keramická mozaika / Praha
1982 – MNOŽINY / keramická mozaika /1982
1982 – DO ŽIVOTA / keramická mozaika / 700 X 350 cm / Slezská Ostrava / gymnasium 1980 ZE ŠKOLY / keramická mozaika / 500 X 300 cm / Kostelec n. Č. l. / školní jídelna (zničeno)
1980 – KRAJINA / keramická mozaika / Kostelec n. Č. l. /dům Krupků
1978 – TICHO / keramická mozaika / 180 X 97 cm / Ústí nad Labem / onkologické oddělení KN (zničeno)
1977 – BOHATSTVÍ ZEMĚ / kamenná mozaika /350 X 1200 cm / Praha / Vysoká škola ekonomická