Hraniční kámen / Bonder Point

347 x 70 x 90 cm
kámen – žula
stone – granit
2002
Klement / Austria

Skulptura je vytvořena z jednoho bloku jemnozrnné žuly, který byl ze tří stran seříznut a vybroušen do jemně modelovaných ploch.  Na třetí straně zůstal povrch přirozeného odlomení. Pylon byl rozlomen, přibližně v polovině výšky, vrchní část otočená o stoosmdesáté stupně a znova, na měkký dotek, připasována ke spodní části. Tím se severní neopracovaná strana pylonu, ve vrchní části stala stranou jižní.

Skulptura je umístěna na vápencovém pahorku na kraji přírodního parku mezi vesnicemi Klement a Au.

GPS: 48.5676947N, 16.3753664E