Památník romského holocaustu

plochu, kterou zabírá Památník, je 18 x 24 m
kámen – syenit
1995

Hlavní motiv památníku je fragment koule, vztahu části k celku, ideálu ke skutečnosti, úplnost k částečnosti. V základně ideální koule jedna část chybí a je nahrazena nápisem. Fragment je složen z částí, které jsou k sobě přesně pasovány na měkký dotek. Celá ideální koule, symbol dokonalosti a celistvosti, by byla složena z řady částí. Každá chybějící část tuto harmonii narušuje jak v kráse, tak ve stabilitě.

Myslím si, že podobné zákony platí i u lidské společnosti. Každá skupina, ať se nám to líbí nebo ne, ale myslím si, že by se nám to líbit mělo, je součástí vyššího řádu a bez ní není možno vytvořit dokonalou harmonii. To co nám dnes připadá nepodstatné a nepříjemné, může nám za pár let chybět.

Části plastiky k sobě přiléhají měkce, jako podání ruky, bez tvrdých přechodů. Kruh, který vytvoří, vyvolává atavistické pocity ohniště, ohně, shromáždění rodu kolem ohně, v různé míře obsažené ve všech kulturách a romské stále velmi živé. Další artikulovaný pojem je symbol kola, tedy neukončené cesty. V plastice je rovněž narušen, neukončen.

Tento centrální objekt umísťuji v prostoru, který by měl vyvolat pocit úhoru, kusu země hospodářsky špatně využitelného, tedy takového místa, kde kočovní cikáni většinou tábořili (zřejmě také tak vypadala místa, kde naši předci zakládali svá sídla). Nechci tedy vyvolat přímo pocit hřbitova, i když právě hřbitov je také místo, které nelze jinak využít, které pouze existuje.

Na sochařskou práci jsem použil syenit. Na lomu působí křehce, má krásnou tmavou barvu, přirozené okraje kamene jsou rezavě zbarvené. Vyleštěný je velmi tmavý, s pocitem hloubky. 

Jelikož památník stojí mimo frekventovaná místa, splynul s prostředím a stát se částí krajiny. Tím byl naplněn i jeho smysl meditativního místa, kde zde ležící mrví, jsou součástí naší krajiny, naší historie i našeho svědomí.

Památník je na místě provizorního táborového hřbitova u bývalého cikánského tábora u obce Lety u Písku.

GPS: 49.5075956N, 14.1218878E