Povolaní / Vocation

300 x 300 x 400 cm
kámen – žula, železo, sklo
granit
2005 – 2013
Černotice, Střezimíř

Skulptura skládá ze dvanácti sloupů, které jsou vylomeny tradičním kamenickým postupem, pomocí železných klínů. Tento způsob dělení žulového bloku, dá, vyniknou struktuře zvoleného kamene. Povrch některých stěn hranolů – sloupů, je z části zpracován frézováním (vybroušením), vzniká tím kontrast, rozšiřuje se haptická a vizuální škála výrazu, umocňuje hmotové vyznění skulptury, a také se individualizují jednotlivé sloupy – postavy. Do vzniklého prostorového útvaru je možné vstoupit a tímto divák získá prožitek vnitřního, pohybem se měnícího prostoru, a zároveň se na určitou dobu stane součástí skulptury. Přesto že jsou jednotlivé sloupy různě silné, nestejně vysoké, a v každém je i viditelný pohyb způsobený různým „růstem“ kamene, jedno mají společné, stojí, stojí tam, kam byli povolaní a „vyzdvihují“ svoji jedinečnost.
Skulptura je instalovaná na soukromém pozemku v obci Černotice, Střezimíř.

GPS: 49.5231108N, 14.5882150E